top of page

LÉČBA

MUŽI

Nespecifické záněty močové trubice a prostaty jsou smutně proslulé obtížností terapie. Bylo navrženo velké množství různých léčebných prostředků a ani dnes, v době antibiotik, není způsob léčby uspokojivě vyřešen. Individuálně, pacient od pacienta, jsou metody léčby výrazně odlišné a vyžadují trpělivost jak ze strany lékaře, tak i pacienta. Nemocný musí vědět, že i po zlepšení je dlouhodobě nezbytné dodržovat doporučení lékaře, co se týká životosprávy.

LÉČBA ETIOLOGICKÁ

Léčebné metody, které patří do této skupiny, jsou svým působením zaměřeny na příčiny onemocnění. Patří sem dezinficientia, chemoterapeutika, antibiotika, protizánětlivá medikace, analgetika se spasmolytickým účinkem, eventuálně operační léčba v indikovaných případech.

LÉČBA PATOGENETICKÁ

Léčením patogenetickým rozumíme léčebné zákroky, jež působí na základní patologický proces, který vedl ke vzniku onemocnění, a které zároveň příznivě ovlivňuje průběh onemocnění tím, že zlepšuje místní i celkové podmínky hojení.

  • Fokusovaná rázová vlna je vysoce účinná, bezpečná a nebolestivá léčba chronického pánevního syndromu.

  • Léčba primárního onemocnění - tj. zdrojů ložiskové infekce, nemocí ledvin, léčení metabolických poruch, léčení nemocné partnerky, léčba alergických zánětů.

  • Zlepšení podmínek v místě zánětu - lokální aplikace tepla, presakrální blokády anestetikem, masáže prostaty, odstranění anatomických změn, ichtyolové preparáty.

  • Zlepšení celkových podmínek hojení zánětu - nespecifická popudová terapie, vakcinoterapie, fytoterapie, hormonální terapie, léčba vitaminy, úprava životosprávy se zaměřením na dietu, úpravu stolice, tělesná cvičení, ochrana před nachlazením, osobní hygiena, úprava sexuálního života.

  • Léčení dysfunkčních poruch - podle převahy určité složky je léčba zaměřena jak symptomaticky, tak kauzálně, včetně psychosexuální terapie, jak nemocného tak i partnerky.

  • Lázeňská léčba - nutno zdůraznit význam lázeňské léčby jako komplexu pro úpravu životosprávy a pro uklidnění nemocného po stránce neuropsychické. Lázeňské léčba je vhodná u chronických zánětů a pozánětlivých fibróz.

ŽENY

Léčbu nejlépe zaměřujeme na příčinu pánevní bolesti. U žen, u kterých nenacházíme specifickou příčinu, může oproti klasické medicíně prokázat lepší výsledky multidisciplinární přístup (tj. dietní, sociální a psychologické faktory a faktory životního prostředí jako doplněk ke standardní léčbě). U obtíží, které mají cyklický charakter, můžeme použít hormonální léčbu (nízkodávkovaná perorální hormonální kontracepce gestageny a agonisty GnRH v kontinuálním či cyklickém podávání), a to i v případě, že máme podezření na syndrom dráždivého tračníku, intersticiální cystitídu nebo syndrom pánevní kongesce, protože i tyto diagnózy můžeme hormonální léčbou ovlivnit. Přestože se ukázalo, že použití blokátorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) není v léčbě chronických pánevních bolestí účinné, úspěšně se používají k léčbě chronických depresí. V léčbě svalových příčin chronických pánevních bolestí se jako mírně účinné osvědčily opichy spouštěcích bodů ve stěně břišní.

LÉKY PROTI BOLESTI

V léčbě středně silných bolestí užíváme léky proti bolesti, jako jsou nesteroidní protizánětlivé látky a opioidní analgetika. Je-li nutno podat opioidní analgetika, pak indikujeme opioidy s dlouhodobým účinkem a časovanou aplikací, podobně jako u jiných chronických onemocnění. Vitamin B a magnesium ve formě tablet mají prokazatelné výsledky u poruch menstruace. Jako účinné byly rovněž popsány botulinové injekce do pánevního dna.

OPERAČNÍ LÉČBA A NERVOVÁ STIMULACE

Z operačních postupů má prokázanou účinnost již zmíněná adheziolýza (rozrušení srůstů). Dostatečný přínos abdominální hysterektomie nebyl prokázán. Jiné postupy užívají v léčbě chronické pánevní bolesti neuromodulační stimulace (stimulace sakrálních nervů, n. tibialis).

bottom of page