Pánevní bolest - rozdělení

Klasifikace I                           akutní bakteriální prostatitída

Klasifikace II                          chronická bakteriální prostatitída

Klasifikace III                         chronická prostatitída (Chronic Pelvic Pain Syndrome) CHPPS

Klasifikace IIIA                       zánětlivý CHPPS

Klasifikace IIIB                       nezánětlivý CHPPS

Klasifikace IV                         asymptomatická zánětlivá prostatitída

V listopadu 1998 ve Washingtonu zorganizoval NIH (National Institute of Health) First International Prostatitis Collaborative Network Workshop (IPCN), na kterém byly shrnuty dosavadní výzkumy a zkušenosti v oblasti prostatitídy a byla přijata jednotná definice pro její klasifikaci a diagnostiku.

Zavedením NIH klasifikace se určitým způsobem zpřesnila diagnostika i léčba chronické prostatitídy. Stále však zůstává otevřena otázka léčby patologického agens, prokázaného u akutní prostatitídy, která přešla do chronické bakteriální prostatitídy. Rovněž tak další otázky, zda patří chronická idiopatická prostatitída k autoimunitním chorobám, nebo jakou roli hrají chemické endogenní reakce u chronické idiopatické prostatitídy, nejsou jednoznačně zodpovězeny. Ze všech pozorování vyplývá, že nebakteriální infekce má v původu prostatitídy vedlejší úlohu. Bakteriální etiologie se pohybuje maximálně do 10 % prostatitíd.

Forma prostatitídy zvaná prostatodynie je zařazována do kategorie IIIB. Jedná se o syndrom bolestí v oblasti pánve s poruchami močení a sexuálních funkcí neznámého původu. Složitost problematiky komplikuje ještě ne zcela jasná úloha pánevního dna, které není pouze anatomickou vrstvou, ale velmi důležitou funkční strukturou s vlivem na kontinenci, poruchy močení a vedení bolesti. 

© 2012 - 2019 ANDROGEOS, spol. s.r.o.