top of page

RÁZOVÁ VLNA

Rázové vlny používané při léčebných aplikacích představují z fyzikálního hlediska zvuk (akustickou rázovou vlnu). Zvuk je energie, kterou můžete vnímat, když položíte ruku např. před reproduktor. Přes pokožku ruky ucítíte chvění zvukových vln.

Rázové vlny se v urologii používají jako standardní metoda pro rozbíjení ledvinových kamenů (extrakorporální litotrypse rázovými vlnami, ESWL, LERV) více než 30 let. Rázové vlny používané k těmto účelům mají vysokou energii.

Rázové vlny se používají také v otorhinolaryngologii k léčbě slinných kamenů. V ortopedii se rázové vlny využívají při léčbě degenerativních a bolestivých onemocnění kloubů. Výborných výsledků dosahuje rázová vlna při léčbě bolesti. V těchto případech mají rázové vlny velmi nízkou energii a mají tedy pouze stimulační účinek.

Léčba fokusovanými rázovými vlnami je vysoce účinná, neinvazivní a bezbolestná terapie pro pacienty nejen s chronickým pánevním syndromem, ale také s poruchou erekce (ztopoření penisu) nebo s plastickou indurací penisu (M. Peyronie).

Rázové vlny mají v pánvi metabolický účinek (zvyšují metabolismus buněk, prokrvení a látkovou výměnu v postižené oblasti), cyto-proliferativní účinek (podporují množení buněk, a tím pomáhají regeneraci tkání) a analgetický účinek (protibolestivý účinek, snižují svalové napětí a napětí v měkkých tkáních). Ve tkáni dojde působením rázových vln ke stimulaci stavu podobného zánětlivým procesům. Tyto procesy silně povzbuzují obranné mechanismy organismu. Vzniklé oxidy dusíku stimulují rozšíření cév (vazodilataci), a tím zvyšují prokrvení tkání a tvorbu nových cév. Rázové vlny podporují tvorbu substance "P", která působí proti bolesti (analgetický efekt) a má růstový účinek na tkáň. Zvyšují látkovou výměnu (metabolismus), čímž dochází k odplavení odpadních produktů ze tkání. Zvyšují také přísun živin a oxidu kyslíku a tkáň tak lépe regeneruje.

Fokusované rázové vlny, které vznikají v léčebném nástavci zařízení a hromadí se na akustické čočce, přenášíme při výkonu na hráz pacienta. Rázové vlny mají krátkou délku pulzu a jsou soustředěny na oblast o průměru několika milimetrů, což umožňuje aplikaci rázových vln na úzce vymezenou oblast, a to i v hlubších oblastech pánve. Rázové vlny přenášíme do pánve pomocí sondy, kterou přikládáme na hráz.

Výkon trvá asi 30 minut, na hráz aplikujeme několik tisíc fokusovaných rázových vln při jedné proceduře. Výkonů je celkem pět v průběhu pěti týdnů (jeden výkon týdně). Zákrok provádíme ambulantně, bez znecitlivění či užití tlumivých léků. Používáme přístroj DUOLITH SD-1 T-TOP od švýcarské firmy STORZ MEDICAL AG.

Účinek rázové vlny na zmírnění příznaků chronické pánevní bolesti je u naprosté většiny klientů patrný již po jedné či dvou procedurách, celková účinnost léčby po celé kúře (5 aplikací) dosahuje 70-90 % v závislosti na stupni obtíží. Délka účinku léčby je proměnlivá a závisí především na stupni onemocnění.

Léčba rázovou vlnou má velmi málo vedlejších účinků. Doposud nebyla zaznamenána žádná závažná či přetrvávající poškození. Vedlejší účinky souvisí se zvýšeným místním prokrvením kůže. Léčba může vyvolat tyto přechodné vedlejší účinky: otoky kůže, zarudnutí, hematomy tj. „modřiny“ na kůži. Tyto vedlejší účinky jsou však velmi vzácné a obvykle odezní do 5-10 dnů po výkonu.

Cena za léčebnou kúru (5 výkonů) je 15 000 Kč. Indikace k léčbě chronického pánevního syndromu rázovou vlnou je podmíněna vstupním vyšetřením (2 500 Kč) v našem zdravotnickém zařízení, kdy podle celkového stavu pacienta a příčiny chronické pánevní bolesti posoudíme vhodnost k léčbě rázovou vlnou. Celková cena za vstupní vyšetření a léčebou kúru (5 aplikací) je 2 500 + 5 x 3 000 Kč = 17 500 Kč.

Máte-li zájem o vyšetření a léčbu v našem zdravotnickém zařízení, objednejte se v ordinačních hodinách na telefonním čísle 233 325 636.

Video z léčby chronické pánevní bolesti fokusovanou rázovou vlnou (kanál YouTube, použit filmový materiál firmy STORZ MEDICAL AG)

bottom of page