top of page

VYŠETŘENÍ

MUŽI

Anamnéza, vyšetření klinické, mikroskopické a kultivační jsou základní vyšetření, která postačí jen u některých pacientů. A to v těch případech, kdy prokážeme zánět i jeho původce a kde celkové trvání nemoci není příliš dlouhé. Za těchto okolností můžeme přistoupit ihned k příslušné léčbě.

Většinou však uvedená vyšetření nestačí objasnit problematiku a je nutné provést další vyšetřování podle druhu obtíží, zhruba ve třech okruzích:

 • základní vyšetření prokázala chronický zánět i jeho etiologické agens, ale onemocnění trvá dlouho, bylo léčeno opakovaně, bez efektu a stále se vrací;

 • základní vyšetření prokázala zánět, avšak etiologie je nejasná;

 • základní vyšetření vylučují zánět, jedná se o dysfunkční onemocnění.

Další vyšetření

 • opakovaná mikroskopická a kultivační vyšetření moče,

 • vyšetření ejakulátu na přítomnost infekce včetně spermiogramu,

 • sonografie,

 • uretroskopie a cystoskopie,

 • uroflowmetrie a urodynamické vyšetření,

 • alergologické a imunologické vyšetření,

 • transrektální biopsie prostaty k histologickému a bakteriologickému vyšetření,

 • endokrinologické vyšetření,

 • sexuologicko-psychiatrické vyšetření.

Diagnostický závěr vzniká na základě všech vyšetření a rozvahy, je souhrnem objektivních i subjektivních nálezů. 

ŽENY

Ženy s chronickou pánevní bolestí vyžadují nejčastěji, aby jim jejich lékař poskytl individuální péči, aby jejich stav bral vážně a vysvětlil jim ho a aby je ujistil, že netrpí vážnějším (např. onkologickým) onemocněním. Proto by měl ošetřující lékař naplánovat několik návštěv tak, aby bylo možné provést všechna potřebná vyšetření.

ANAMNÉZA

Anamnézu zaměřujeme na charakteristiku bolestí včetně intenzity, trvání a ovlivňujících faktorů, například ve spojitosti s menstruací, sexuální aktivitou, močením, vyprazdňováním stolice nebo radiační léčbou. Vzhledem k tomu, že s chronickou pánevní bolestí může být spojena nadměrná fyzická námaha či častý sexuální styk, musí se lékař na tyto skutečnosti ptát a vyhodnotit jejich význam. Varovné symptomy, jako jsou nevysvětlitelný úbytek váhy, krev ve stolici, nepravidelné gynekologické krvácení, krvácení z pochvy nebo krvácení po sexuálním styku, vyšetřujeme tak, abychom vyloučili zhoubné onemocnění nebo jiné závažné systémové onemocnění. Podobně jako u ostatních chronických a bolestivých onemocnění může být u chronické pánevní bolesti u žen doprovodnou diagnózou deprese. Časové souvislosti bolesti mohou významně pomoci jakým směrem zaměřit další vyšetřování. Bolest spojená s hormonálními změnami má pravděpodobně původ v endometrióze, zatímco bolest, která není spojena s hormonálními změnami, nejčastěji signalizuje původ ve svalových nebo vertebrogenních příčinách, nitrobřišních srůstech, dráždivém tračníku či intersticiální cystitídě. Hormonální profil vyhodnocujeme s velkou opatrností, protože i diagnózy, jako syndrom dráždivého tračníku a intersticiální cystitída, mohou být ovlivňovány hormonálními hladinami. Operace v malé pánvi, anamnéza zánětlivého onemocnění pánve nebo užití nitroděložního tělíska mohou upozorňovat na přítomnost pánevních srůstů.

TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ

Tělesné vyšetření umožňuje upřesnit místo bolesti a najít rezistence nebo jiné patologické nálezy, které nám pomohou k odhalení příčiny obtíží. Negativní pohmatový nález nicméně nevylučuje přítomnost nitrobřišních patologií; velká část pacientek s negativním pohmatovým nálezem může mít při laparoskopické revizi patologický nález. Tělesné vyšetření provádíme pomalu a jemně, protože jak břišní, tak poševní část vyšetření může být velmi bolestivá. Vyšetření pánve a zad může odhalit spouštěcí body, které ukazují na svalový původ obtíží.

LABORATORNÍ A OSTATNÍ VYŠETŘENÍ

Pokud anamnéza ani tělesné vyšetření nevedou k diagnóze, provádíme testy na nádorová onemocnění podle věku a rizikových faktorů konkrétní pacientky. Vyšetřujeme hladiny betaHCG, abychom vyloučili těhotenství, provádíme vyšetření kompletního krevního obrazuvyšetření moče včetně kultivace, vyšetření sedimentace a kultivace výtěru z pochvy na přítomnost kapavky, chlamydií nebo ureaplazmat. Poševní ultrazvuk je velmi přínosnou metodou, která může přispět k odlišení pánevních rezistencí a k vyloučení závažných abnormalit. Magnetická rezonance a výpočetní tomografie by neměly být používány rutinně, ale při abnormálním ultrazvukovém nálezu mohou přinést další informace. Laparoskopie je indikována v případě, jsou-li neinvazivní vyšetření negativní, nebo jako potvrzení k eventuální léčbě endometriózy, adhezí nebo obojího.

bottom of page